maksima – značenje

 

maksima (latinski maxima (propositio)) – sažeta mudra misao koja se shvata ili citira kao načelo; geslo, životno načelo.