maksima – značenje


maksima (latinski maxima (propositio)):
1) životno načelo kojeg se neko pridržava u radu, ophođenju i dr., geslo, deviza, moto; osnovni princip, polazno, glavno pravilo;
2) sažeto iskazana misao, gnomska izreka, sentencija.