makula – značenje


makula (latinski macula):
1) (tamna) mrlja, pega;
2) u medicini: promena boje na koži, tamna pega;
3) u astronomiji: tamna pega na Suncu.