maligan – značenje

 

maligan (francuski malligand):
1) merna jedinica za procenat alkohola u vinu, za jačinu vina;
2) sprava za merenje jačine vina.