maltoza – značenje

 

maltoza (nemački Maltose) – u hemiji: vrsta šećera (disaharida) koji nastaje od skroba, pri stvaranju slada klijanjem ječma, sladni šećer.