manevar – značenje

 

manevar (francuski manoeuvre):
1) vojno: pokret i preraspoređivanje vojnih jedinica u borbenoj situaciji radi postizanja određenog cilja;
2) (obično u množini) vojno: velika, masovna vojna vežba; vežba veće vojne formacije ili više jedinica pri kojoj se insceniraju moguće borbene situacije;
3) kretanje tamo-amo, napred-natrag i sl., radi zauzimanja željenog položaja, pravca i dr. (obično o lokomotivi, brodu ili nekom motornom vozilu);
4) u sportu: potez, pokret, postupak igrača (u fudbalu, hokeju, šahu i drugim igrama) kojim se želi zavarati protivnik, postići bolji položaj, raspored snaga ili druga prednost;
5) figurativno: postupak u nekoj životnoj situaciji radi savladavanja teškoće ili postizanja cilja; trik, smicalica, dosetka, varka.