manifest – značenje


manifest (latinski manifestus):
1) izuzetno važan ili svečan pismeni proglas, objava, poruka i sl. koju vrhovna vlast ili poglavar, šef države objavljuje narodu, vojsci i sl.;
2) pismeni proglas, saopštenje o programu, idejama, osnovnim načelima, ciljevima i dr. nekog političkog, kulturnog ili drugog pokreta, umetničke organizacije, udruženja, grupe, pojedinca i sl.;
3) dokument, registar koji sadrži podatke o brodu, teretu, putnicima, posadi i drugim stvarima važnim za carinsku kontrolu, međunarodnu plovidbu i sl.;
4) isprava koja sadrži popis robe i putnika u avionu i druge podatke važne za aerodromske službe, carinsku kontrolu i dr.