manihejizam – značenje


manihejizam (grčki Manichaîsmos):
1) u religiji: učenje persijskog veroučitelja Manija u III veku koje s hrišćanstvom spaja tradicionalno shvatanje o svetu kao večnoj borbi dobra i zla, svetlosti i tame;
2) figurativno: do krajnosti izraženo dualističko gledište u politici, filozofiji, ideologiji; crno-beli pogled na svet, bez smisla za nijanse.