mantisa – značenje

 

mantisa (latinski mantissa) – u matematici: decimalni deo logaritma, u logaritamskim tablicama zaokružen na neki broj decimala.