marža – značenje

 

marža (francuski marge od latinskog margo):

1) u ekonomiji: razlika između nabavne i prodajne cene; provizija;

2) u ekonomiji: razlika između najvišeg i najnižeg kursa na berzi;

3) u ekonomiji: razlika između tržišne vrednosti i nominalne vrednosti zajma.