marža – značenje

 

marža (francuski marge od latinskog margo):
1) u ekonomiji: razlika između nabavne i prodajne cene; provizija;
2) u ekonomiji: razlika između najvišeg i najnižeg kursa na berzi;
3) u ekonomiji: razlika između tržišne vrednosti i nominalne vrednosti zajma.