maskaron – značenje


maskaron (francuski mascaron) – u arhitekturi: dekorativni element u obliku iscerenog, iskeženog ljudskog lica (na kapijama, ogradama, bunarima itd.).