maskaron – značenje

 

maskaron (francuski mascaron od italijanskog mascarone) – u arhitekturi: dekorativni element u obliku iscerenog, iskeženog ljudskog lica (na kapijama, ogradama, bunarima itd.).