matador – značenje


matador (španski matador):
1) glavni borac u borbi s bikovima, koji ranjenoj životinji zadaje smrtonosni udarac mačem;
2) figurativno: pravi majstor, onaj koji u nekoj veštini zaslužuje posebno priznanje, s kojim nema šale.