matine – značenje


matine (francuski matinée) – sedeljka, zabava ili javna priredba (koncert) ili predstava (filmska, pozorišna) koja se održava pre podne ili u ranim popodnevnim časovima.