matrikula – značenje


matrikula (latinski matricula):
1) knjiga u koju se upisuju podaci o rođenima, umrlima, venčanima, matična knjiga, registar;
2) popisna knjiga, knjiga članstva (parohije, udruženja, organizacije itd.);
3) upisnica na univerzitetima, indeks;
4) knjiga ili spisak prihoda (neke državne institucije);
5) u pomorstvu: mornarski dokument, isprava kojom se dokazuje pravo plovidbe;
6) vojno: u nekim zemljama, pločica s imenom i prezimenom koju nose vojnici.