meduza – značenje

 

meduza (grčki Médousa):
1) (Meduza) u grčkoj mitologiji, jedna od triju sestara Gorgona, žena-čudovišta, sa zmijama umesto kose na glavi;
2) u zoologiji: vrsta morske životinje iz reda beskičmenjaka dupljara, zvonastog pihtijastog tela s pipcima koji mogu da opeku; morski klobuk.