Meduza – značenje

 

Meduza (grčki Médousa):

1) u grčkoj mitologiji, jedna od triju sestara Gorgona sa zmijama umesto kose na glavi;

2) (meduza) u zoologiji: vrsta morske životinje iz reda beskičmenjaka dupljara, zvonastog pihtijastog tela s pipcima koji mogu da opeku; morski klobuk.