megabajt – značenje

 

megabajt (engleski megabyte) – u računarstvu: jedinica za količinu informacije obima 220 bajta, tj. 1024 kilobajta.