mehana – značenje

 

mehana (turski meyhane):
1) gostionica, drumska krčma;
2) figurativno: restoran sa skromnom i(li) zastarelom ponudom i uslugom.