mehanika – značenje

 

mehanika (grčki mēchanikós):
1) deo fizike, naučna oblast koja proučava zakonitosti kretanja i ravnoteže tela (njene discipline su statika, kinematika i dinamika);
2) figurativno: mehanički elementi neke mašine zbirno; mehanizam;
3) figurativno: tehnički aspekt nekog posla, aktivnosti i sl.