mejnstrim – značenje

 

mejnstrim (engleski mainstream) – glavna ili preovlađujuća, unekoliko konvencionalna struja u nekoj vrsti stvaralaštva, načina mišljenja i sl.; glavni tok; često i kao nepromenljivi pridev (mejnstrim muzika, mejnstrim kultura).