melizma – značenje

 

melizma (grčki melísma) – u muzici: duži niz tonova koji se peva na jedan slog teksta kao ukrasni element za obogaćivanje melodijske linije (npr. u pravoslavnoj liturgijskoj muzici).