memla – značenje

 

memla (turski nemli od persijskog nem):
1) vlažan, ustajao vazduh, ustajala vlaga; neprijatan zadah, zaudaranje takve vlage;
2) figurativno: nezdrava, ustajala duhovna, kulturna, intelektualna i sl. klima, atmosfera učmalosti, mrtvilo.

 

memljiv, -a, -o:
1) u kojem ima memle, ustajale vlage (obično i teškog, ustajalog vazduha); koji zaudara na memlu, ustajalu vlagu;
2) figurativno: duhovno, kulturno, intelektualno i sl. učmao, zaparložen.