mengele – značenje


mengele (turski mengene):
1) ručna alatka, sprava za stezanje, pridržavanje predmeta prilikom njegove obrade, stezač, pričvršćivač, stega;
2) primitivna sprava za presovanje i ceđenje (npr. meda, voćnog soka), presa;
3) nekadašnja sprava za mučenje kojom su se stezali delovi tela i onemogućavalo njihovo pokretanje.