menora – značenje


menora (hebrejski mënōrāh) – u religiji: kod Jevreja, svećnjak za sedam sveća u jednom nizu (za sedam dana u stvaranju sveta), simbol Duha Božjeg i Tore; tradicionalni simbol jevrejstva (deo grba države Izrael).