mentalitet – značenje


mentalitet (francuski mentalité):
1) način mišljenja, shvatanje; skup duševnih osobina i sklonosti pojedinca, zajednice ili čitavog naroda;
2) karakteristična svojstva uopšte, duh.