mentalitet – značenje

 

mentalitet (francuski mentalité):

1) način mišljenja, shvatanje; skup duševnih osobina i sklonosti pojedinca, zajednice ili čitavog naroda;

2) karakteristična svojstva uopšte, duh.