merkantilan – značenje

 

merkantilan (novolatinski mercantilis) – (kao pridev) koji se odnosi na trgovinu; koji je namenjen tržištu; trgovački, unosan.