merkantilan – značenje


merkantilan, -lna, -lno (novolatinski mercantilis) – koji se odnosi na trgovinu; koji je namenjen tržištu; trgovački, unosan.