merkantilizam – značenje


merkantilizam (novolatinski mercantilis, -izam):
1) u ekonomiji: doktrina iz vremena prevlasti trgovačkog kapitala (u razvijenim evropskim državama XVI i XVII veka), koja je najveću važnost pridavala razvoju trgovine, posebno spoljne, kao jedinom izvoru bogatstva naroda;
2) (u običnom govoru) komercijalizam.