metafizika – značenje

 

metafizika (srednjovekovni latinski metaphysica od grčkog tà metá tà physiká):

1) u filozofiji: grana filozofije koja se bavi misaonom spoznajom stvari odnosno pojmova izvan prostorno-vremenske (fizičke, čulne) stvarnosti; filozofska disciplina koja raspravlja o prvim, osnovnim principima svega postojećeg, odnosno o pojavama koje su izvan granica iskustva, izvan prostorno-vremenske stvarnosti, smatrajući ih večnim, nepromenljivim; po Aristotelu, „nauka o prvim principima i prvim uzrocima”;

2) natprirodnost, natčulnost;

3) svaka uopštena, apstraktna, teško razumljiva teorija.

 

metafizički:

1) u filozofiji: koji spada u metafiziku;

2) čulno neproverljiv, koji ne postoji u iskustvenoj stvarnosti.