metafizika – značenje

 

metafizika (srednjovekovni latinski metaphysica od grčkog tà metá tà physiká):
1) u filozofiji: grana filozofije koja se bavi misaonom spoznajom stvari odnosno pojmova izvan prostorno-vremenske (fizičke, čulne) stvarnosti; filozofska disciplina koja raspravlja o prvim, osnovnim principima svega postojećeg, odnosno o pojavama koje su izvan granica iskustva, izvan prostorno-vremenske stvarnosti, smatrajući ih večnim, nepromenljivim; po Aristotelu, „nauka o prvim principima i prvim uzrocima”;
2) natprirodnost, natčulnost;
3) svaka uopštena, apstraktna, teško razumljiva teorija.

 

metafizički, -a, -o:
1) u filozofiji: koji spada u metafiziku;
2) čulno neproverljiv, koji ne postoji u iskustvenoj stvarnosti.