metafizika – značenje


metafizika (srednjovekovni latinski metaphysica):
1) filozofska disciplina koja raspravlja o prvim, osnovnim principima svega postojećeg, odnosno o pojavama koje su izvan granica iskustva, izvan prostorno-vremenske (fizičke, čulne) stvarnosti, smatrajući ih večnim, nepromenljivim; po Aristotelu, „nauka o prvim principima i prvim uzrocima”;
2) natprirodnost, natčulnost;
3) svaka uopštena, apstraktna, teško razumljiva teorija.