metamfetamin – značenje

 

metamfetamin (engleski methamphetamine) – u hemiji: derivat amfetamina, u obliku hidrohlorida upotrebljava se kao stimulativna droga, veoma štetnog dejstva.