metateza – značenje


metateza (grčki metáthesis):
1) u lingvistici: promena u redosledu glasova ili skupova glasova u reči (npr. barjakbajrak, manastirnamastir);
2) u hemiji: reakcija pri kojoj se dva elementa dvaju jedinjenja zamene tako da formiraju dva nova jedinjenja.