metodičan – značenje


metodičan, -čna, -čno (grčki methodikós):
1) koji se sprovodi, vrši po odgovarajućem metodu, načinu, sistemu, sistematski, planski (npr. metodično ispitivanje);
2) koji radi, postupa, rezonuje i dr. po odgovarajućem metodu, po nekom planu, sistemu; sistematičan (o ljudima, ljudskom duhu).