metronom – značenje


metronom (grčki métron ’mera’ i nómos ’zakon’) – sprava s klatnom čiji se period oscilacije može menjati, radi davanja takta i merenja tačne brzine izvođenja muzičkog dela.