metropola – značenje

 

metropola (grčki mētrópolis):
1) istorijski: u staroj Grčkoj, grad-matica koji poseduje svoje kolonije;
2) matična država kao glavna država u odnosu na svoje kolonije;
3) glavni grad neke države, pokrajine i sl., prestonica; uopšte administrativni, politički, trgovački, kulturni centar neke države, pokrajine i sl.;
4) grad koji je centar javnog života ili neke delatnosti, umetnosti i sl., koji je značajan po nečemu (filmska metropola, kulturna metropola); velegrad.