metropola – značenje

 

metropola (grčki mētrópolis):

1) istorijski: u staroj Grčkoj, grad-matica koji poseduje svoje kolonije;

2) država koja je matica za svoje kolonije;

3) glavni grad države, prestonica;

4) grad koji je centar javnog života ili neke delatnosti (npr. filmska metropola); velegrad.