metropola – značenje

 

metropola (grčki mētrópolis):

1) istorijski: u staroj Grčkoj, grad-matica koji poseduje svoje kolonije;

2) matična država kao glavna država u odnosu na svoje kolonije;

3) glavni grad neke države, pokrajine i sl., prestonica; uopšte administrativni, politički, trgovački, kulturni centar neke države, pokrajine i sl.;

4) grad koji je centar javnog života ili neke delatnosti, umetnosti i sl., koji je značajan po nečemu (filmska metropola, kulturna metropola); velegrad.