metroragija – značenje


metroragija (latinski metroragia) – u medicini: krvarenje iz materice koje nije deo menstrualnog ciklusa.