migma – značenje


migma (grčki mîgma) – u geologiji: rastopljena silikatna supstanca u dubljim slojevima litosfere koja nije dostigla usijanje (kao magma).