migracija – značenje

 

migracija (latinski migratio):
1) (pre)seljenje, seoba veće grupe stanovnika iz jedne oblasti ili zemlje u drugu;
2) u biologiji: periodična ili jednokratna seoba pojedinih vrsta životinja radi obezbeđivanja hrane, razmnožavanja i sl.

 

migrirati (latinski migrare) – promeniti, menjati mesto stalnog boravka, (pre)seliti se (o većim grupama ljudi i životinja).