milenijum – značenje

 

milenijum i milenij (novolatinski millennium):
1) razdoblje od hiljadu godina;
2) kod katolika, simbolički naziv za neodređeni period mira i sreće koji sledi posle dugog perioda patnji; zlatno doba (u budućnosti).

 

milenijumski, -a, -o i milenijski, -a, -o – koji pripada milenijumu; koji se odnosi na milenijum; hiljadugodišnji.