militantan – značenje

 

militantan, -tna, -tno (latinski militans):
1) koji učestvuje u vojnim akcijama ili aktivnostima gde se vojska koristi za druge potrebe (npr. u politici);
2) koji pokazuje ratoboran stav, koji je sklon nasilnom rešenju, ratoboran, borben.