milja – značenje

 

milja (latinski milia (passuum)):

1) istorijski: u prošlosti jedinica za dužinu različitih vrednosti;

2) jedinica dužine u anglosaksonskim zemljama (= 1609,344 m);

3) jedinica rastojanja na moru ili u vazduhu (morska milja = 1852 m).