minoran – značenje

 

minoran (latinski minor):

1) (o čoveku) koji je drugorazredan po ljudskim ili stručnim kvalitetima;

2) mali po značaju, stepenu, količini ili veličini; sporedan, nevažan.