minuciozan – značenje


minuciozan, -zna, -zno (novolatinski minutiosus) – koji zalazi u tančine, koji ide do sitnica, krajnje detaljan, iscrpan, podroban; precizan do detalja.