minuciozan – značenje

 

minuciozan, -zna, -zno (novolatinski minutiosus, prema latinskom minutia – sitnica) – koji zalazi u tančine, koji ide do sitnica, krajnje detaljan, iscrpan, podroban; precizan do detalja.