misteriozan – značenje


misteriozan, -zna, -zno (novolatinski mysteriosus) – koji sadrži misteriju; koji se ne može saznati, razumeti ili objasniti do kraja; tajanstven, zagonetan, neobjašnjiv, nedokučiv.