mizeran – značenje

 

mizeran, -rna, -rno (latinski miser):
1) koji izaziva prezir, jadan, bedan, kukavan (mizeran postupak);
2) siromašan, sirotinjski, ubog (mizerno stanje);
3) koji je male, nikakve vrednosti, nedovoljan, ništavan (mizerna plata).