modul – značenje

 

modul (latinski modulus):
1) utvrđena osnovna veličina, standard, jedinica mere;
2) sastavni deo, komponabilni element, komponenta nekog složenog sistema koja se iz njega može izdvojiti ili razmeniti s nekom drugom iz istog sistema;
3) u tehnici: deo svemirske letelice koji se može od nje odvojiti, samostalno leteti i obavljati programirane zadatke;
4) u matematici: apsolutna vrednost konstantne ili promenljive veličine, vektora, kompleksnog broja itd.;
5) u fizici: koeficijent koji se odnosi na neko fizičko svojstvo (npr. modul elastičnosti);
6) u računarstvu: u programiranju, skup rutina i informacijskih obrazaca za izvršavanje određenog zadatka ili za primenu nekog apstraktnog tipa podataka;
7) kalup za livenje metaka;
8) u numizmatici: prečnik kovanog novca, medalje i sl.;
9) istorijski: u antičkoj arhitekturi, jedinica mere za određivanje međusobno usklađenih veličina delova jedne građevine.