modulacija – značenje

 

modulacija (latinski modulatio):

1) u muzici: prelazak iz jednog tonaliteta u drugi unutar iste kompozicije;

2) promena, dizanje i spuštanje glasa (pevača ili govornika);

3) prilagođavanje, postupak u kojem se neki element jedne veličine menja u skladu s promenom druge;

4) u tehnici: postupak izmene ili oblikovanja svojstava nosećeg talasa tako da unesene promene predstavljaju smislenu informaciju.

 

modulirati (latinski modulari):

1) izvršiti, izvršavati modulaciju;

2) u tehnici: promeniti neko svojstvo signala (npr. zbog prenosa informacija).