modulacija – značenje

 

modulacija (latinski modulatio):

1) u muzici: prelazak neke melodije, akordskog niza iz jednog osnovnog tonaliteta u drugi;

2) ritmičko-melodijsko naglašavanje u govoru, promene koje nastaju menjanjem tona, visine tona, ritma i dr.;

3) u slikarstvu: prelaz iz boje u boju, nijansiranje, preliv;

4) prilagođavanje, postupak u kojem se neki element jedne veličine menja u skladu s promenom druge;

5) u fizici: postupak izmene ili oblikovanja svojstava nosećeg talasa tako da unesene promene predstavljaju smislenu informaciju.