modulacija – značenje


modulacija (latinski modulatio):
1) u muzici: prelazak neke melodije, akordskog niza iz jednog osnovnog tonaliteta u drugi;
2) ritmičko-melodijsko naglašavanje u govoru, promene koje nastaju menjanjem tona, visine tona, ritma i dr.;
3) u slikarstvu: prelaz iz boje u boju, nijansiranje, preliv;
4) prilagođavanje, postupak u kojem se neki element jedne veličine menja u skladu s promenom druge;
5) u fizici: postupak izmene ili oblikovanja svojstava nosećeg talasa tako da unesene promene predstavljaju smislenu informaciju.