monizam – značenje

 

monizam (nemački Monismus) – u filozofiji: učenje koje sve pojave svodi na samo jedan princip (duhovni ili materijalni); shvatanje po kojem se sve može izvesti iz jednog jedinstvenog principa, iz postojanja samo jedne iskonske kategorije, materije ili duha.