monografija – značenje

 

monografija (grčki mónos – sam, jedan i gráphein – pisati) – obimna rasprava ili knjiga naučnog, stručnog ili esejističkog karaktera u kojoj se iscrpno obrađuje jedna tema (pojava, osoba, mesto, institucija itd.).