monokord – značenje


monokord (grčki monóchordon) – u fizici: akustička sprava koja se sastoji od žice napete preko drvenog rezonatora, služi za matematičko određivanje muzičkih intervala.