monoton – značenje

 

monoton, -a, -o (grčki monótonos):
1) koji teče, koji se odvija bez ikakvih promena, u kojem se ništa ne dešava, ustaljen, jednoličan, dosadan; koji je bez dinamike, bez živosti (monoton život, monoton film);
2) u kojem nema varijacija, koji se ponavlja u istom ritmu, na isti način (monotona pesma);
3) koji je uvek isti, neraznovrstan, jednoličan (monotona ravnica).

 

monotonija:
1) nepostojanje, odsustvo promene, ustaljenost, ujednačenost, jednoličnost;
2) duševno stanje time izazvano, osećanje praznine, dosada.