monoton – značenje

 

monoton (grčki monótonos):

1) koji teče, koji se odvija bez ikakvih promena, u kojem se ništa ne dešava, ustaljen, jednoličan, dosadan; koji je bez dinamike, bez živosti (monoton život, monoton film);

2) u kojem nema varijacija, koji se ponavlja u istom ritmu, na isti način (monotona pesma);

3) koji je uvek isti, neraznovrstan, jednoličan (monotona ravnica).

 

monotonija:

1) nepostojanje, odsustvo promene, ustaljenost, ujednačenost, jednoličnost;

2) duševno stanje time izazvano, osećanje praznine, dosada.