monsun – značenje


monsun (engleski monsoon) – u meteorologiji: sezonski vetar, specifičan za područja južne Azije, koji zimi duva s kopna, a leti s mora; vetar koji redovno duva, u određeno doba godine, usled nejednakog zagrevanje kopna i mora, na Kineskom moru i Indijskom okeanu: od maja do septembra s jugozapada, od oktobra do aprila sa severoistoka.