morendo – značenje

 

morendo (italijanski morendo):

1) (kao prilog) u muzici: postepeno utišavajući jačinu tona (do jedva čujnih tonova) i usporavajući tempo na kraju pojedinog stava u muzičkom delu;

2) (u imeničkoj službi) u muzici: deo kompozicije koji se tako izvodi.