moruna – značenje


moruna (latinski murena, grčki mýraina) – u zoologiji: krupna, dugačka morska riba iz reda štitonoša, Huso huso, koja se mresti u rekama; od njene ikre pravi se kavijar.